Srpski kulturni centar “Sveti Sava” Subotica nalazi se u Zadužbini Dušana Radića, Trg Republike 16, od 1994. godine kada je Zadužbina obnovila rad.

Od osnivanja održano je na stotine programa u vidu književnih i naučnih tribina, mnoštvo izložbi i muzičkih večeri u kojima su predstavljeni najznamenitiji stvaraoci u kulturnom, duhovnom, naučnom i umetničkom stvaralaštvu.

U okviru svoje delatnosti kulturni Centar organizuje stalne manifestacije: proslavu Badnjeg dana, Svetosavsku nedelju, Nedelju pravoslavlja, Vidovdanske dane i „U slavu 13. novembra”.

U okviru drugog pravca delovanja Centra – samodelatnosti, uspešno radi Mešoviti hor. Hor trenutno broji više od 40 članova. U prethodnom periodu, hor je gostovao u mnogim gradovima Srbije i inostranstvu.

Izdavačka delatnost je prisutna od prvog dana rada Centra, oličenog u časopisu za kulturu nauku i književnost „Luča”. Časopis je koncipiran da svojim raznovrsnim sadržajem doprinositi razvoju kulture srpskog naroda na severu Vojvodine.

Aktivno je organizovan Književni klub, koji neguje i promoviše lepu pisanu reč, svoj rad započinje po samom osnovanju Centra.

U SKC „ Sveti Sava“ nije zanemaren ni humanitarni rad, svake godine se organizuju akcije prikupljanja dobrotvornih priloga, koji se usmeravaju onima kojima je pomoć najpotrebnija u datom trenutku.

  • Rad centra nije ostao nezapažen, za negovanje srpske kulture i duhovnosti, Centar je 2004. godine ovenčan Nagradom „Teodor Pavlović”, koju dodeljuje Banatski kulturni centar i Crkvena opština Dragutinovo u saradnji sa Maticom srpskom.
  • Vukovu nagradu za 2015. godinu Kulturno – prosvetna zajednica Srbije, dodelila je Centru „za izuzetan dugogodišnji doprinos razvoju kulture u Republici Srbiji i svesrpskom kulturnom prostoru i odanost vukovskim idealima”.