četvrtak, 24. septembar 2020. godineu 19.00 časova

 

IZLOŽBA GRAFIKA 

Aleksandar Sorokin
“Srbiji, s ljubavlju”

 

U galerijskom prostoru Srpskog kulturnog centra “Sveti Sava” biće upriličena izložba grafika Aleksandra Sorokina iz Krasnojarska u Rusiji. On se ubraja u vodeće savremene predstavnike tradicionalne ruske škole grafike. Na izložbi pod nazivom Mojsvet/Srbijis ljubavlju autor će predstaviti 54 grafike malog formata nastale tokom proteklih meseci i perioda izolacije ali i grafikama iz ranijih razdoblja umetnikovog rada.

Ruske drvene kuće kao mesto porodičnog okupljanja i izvorište moralnih vrednosti ruskog čoveka kao i životinjski motivi, cirkus, arlekini i motivi iz ruske književnosti česti su na grafikama ovog umetnika.

Izložba je organizovana u saradnji sa Likovnom kolonijom „Kolut-Mandić“ koja dugi niz godina okuplja brojne umetnike iz zemlje i sveta.