ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ „ЛУЧЕ“


Потреба за часописима је насушна, баш као што је потреба и за било којом другом периодиком или књигом. Часописи носе вишеструку вредност, поменимо тек три; ону која даје ауторима простор да се у њима својим делом представе, читаоцима да их са истих страница упознају и коначно вредност самог издавача, у овом случају Српског културног центра „Свети Сава“, који своју делатност трајно потврђује управо писаним трагом, односно часописом, исписујући заправо своју тродеценијску културну мисао. Вечно запитани ко смо, одакле смо и куда ћемо, часописом бележимо, истовремено и трајно памтимо своје постојање, своју утемељеност, дубоке корене на овим просторима спремни и отворени да сарађујемо са свима, који бране и баштине српску културу и уметност, духовност и науку.

Трећу деценију, часопис за културу, уметност и науку „ЛУЧА“, јесте својеврсни симбол и заштитни знак, несумњиви ауторитет у неговању али и одбрани културе и уметности, науке и духовности на самом северу Србије, те очигледни заштитни знак националног ћириличног писма.

Након првих двадесет година, часопис је превазишао сва очекивања, пребродио многа искушења у турболентним временима и у последњој деценији постао препознатљив у породици српске периодике, као један од јасно опредељених у неговању националних вредности и националног идентитета. Библиографије су значајни сегмент референтских збирки којима се на стручан начин обједињују својеврсне легитимације сваке периодичне свеске, сведочећи истовремено и о професионалном односу самог издавача. У односу на претходну „Библиографију 2“ часописа за културу, уметност и науку „ЛУЧА“ са 834 библиографске јединицеа ова „Библиографија 3“ поред истог броја свезака има 1070 библиографских јединица што указује на знатно повећан број како аутора, тако и тема. Културно памћење уписано за сва времена у часопису „ЛУЧА“ оцењиваће будућа времена, мада се већ сада може судити о вредностима ове периодике, која у континуитету излази пуне три деценије колико је и постојање Српског културног центра „Свети Сава“ као издавача. Континуитет у излажењу часописа очуван је и у минулој као и у овој години никако наклоњеној култури, због свеколике пандемије вируса Корона, када је у немалом обиму замро културни живот.

Минула деценија је потврдила, да редакција часописа „ЛУЧА“ није била херметична, напротив врло је отворена за многе ствараоце потврђене и оне млађе, из Србије и окружења, али и из целог света, што упадљиво увећан број одредница сведочи у односу на претходну декаду. Сериозан редакцијски рад и изоштрен критеријум учинили су да је међу литерарним ствароцима постао престиж наћи се на страницама овог часописа. Постојеће и нове рубрике усталиле су тематске целине, почев од Повода где су сви значајни датуми и значајне личности у нас темељно обрађиване, па све до Летописа где је хронолошки забележена свака активност Српског културног центра „Свбети Сава“. И друге рубрике у часопису Баштина, Осветљавања, Књижевни портрет, Певање и поведање, Књига у огледалу, Јубилеји, Путописи, Ликовни трагови, Знаменити Срби Суботице као и In memoriam, доносили су увек нешто ново, занимљиво и вредно. Марљивим радом самог издавача, упорношћу и великом жељом часопис „ЛУЧА“ је у непрекинутом низу трајања као једини ћирилични часопис на северу Србије изборио врло значајну позицију у свету периодике. У временима када су многи часописи, нажалост и у нашем граду, нестајали са књижевне позорнице, „ЛУЧА“ је постала истински лучоноша литерарног стваралаштва. Тродеценијско излажење као и потврда кроз трећу свеску Библиографије, створено је сведочанство о такође тродеценијском раду самог Српског културног центра „Свети Сава“ у Суботици, те сарадњи са најзначајнијим културним институцијама и поједницима у нас. Доследни у свом раду издавач и редакција часописа нису дозволили одступање од изворне опредељености „ЛУЧЕ“, да негује оно што је у културном и уметничком, научном и духовном простору највредније у српском корпусу. Препуштајући стручном али и најширем читалачком аудиторијуму, будућим временима и новим генерацијама да суде и вреднују квалитет „ЛУЧЕ“ она наставља свој ход правцем који је зацртан од самог почетка. Бележећи стваралаштво у овом часу, на страницама часописа забележени су значајни догађаји из наше прошлости, зарад жеље да оно што јесте потврђено као вредност постане трајност у незабораву и путоказ у будућности.

Коначно, Вукова награда коју је Културно-просветна заједница Србије доделила Српском културном центру „Свети Сава“ 2015. године за изузетан допринос развоју културе у Републици Србији и српском културном простору још једно је сведочанство да је у свеколикој делатности самог центра значајан удео имао управо часопис „ЛУЧА“, чији задатак ће и у будуће бити да осветљава пут, којим се већ три деценије ходи.

Библиографија пред нама обухвата период од јануара 2012. закључно са јануаром 2021. године, урађена је на стручан начин, прилагођена савременим библиографским тенденцијама, истовремено приступачна за коришћење било ком читаоцу те ваља похвалити ауторке Изабелу Папди и Ивону Војнић Хајдук, за несебичан труд при изради ове стручне енциклопедијске публикације.

 

Суботица, април 2021.
Миле Тасић