Понедељак, 7. јун  2021.године

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ
И
КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

 

у 19.00 часова

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ

 ТАКО СУ ГОВОРИЛИ НАШИ ПРЕЦИ 

коју је припремио

Српски национални савјет Црне Горе

 

Поздравна реч

др Момчило Вуксановић, председник Српског националног савјета Црне Горе

Изложбу отвара
Драган Станић, председник Матице српске

 

Изложба докумената „Тако су говорили наши преци“  превасходно има историјски карактер, али њен циљ је да осавремени и актуелизује знамените историјске личности и поједине историјске периоде српског народа у Црној Гори. Изложба је приказ великих и вечничних речи и мисли које су потекле од Светог Симеона и Светог Саве, од времена  Балшића, Црнојевића, Петровића,  Краљевине Југославије, па све до Другог светског рата. Кроз сублимацију најзначајнијух личности и  њухових мисли указано је на осећај припадности и континуитет српског националног идентитета у Црној Гори, спону која веже српску прошлост са српском будућношћу.

Српски национални савјет који је преко Српске телевизије, Српског радија, Српских новина, али и преко издавачке делатности улагао огромне напоре да очува српски идентитет у Црној Гори је припремио изложбу „Тако су говорили наши преци“  која садржи  9 тематских целина. Након Публике у Пљевљима ,Београду и Новом Саду  изложба ће бити отворена 7. јуна  у Суботици.

 

у 20.00 часова 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ

 Игор Мировић

ПОВРАТАК У ЛОГОС

 

 Учествују

Драган Станић,председник Матице српске
Будимир Дубак, књижевник
Селимир Радуловић, књижевник
Игор Мировић, аутор

 

Игор Мировић је рођен 1968. године у Крушевцу. Основну и средњу школу, као и Економски факултет завршио је у Новом Саду.Српски је политичар,економиста, књижевник и председник Покрајинске владе Војводине

Пише поезију и до сада је објавио три збирке песама прва његова збирка песама, настала на трагу младалачких размишљања, носи назив „Небо над Византијом“ и објављена је 1994. године у издању Књижевне заједнице Новог Сада. Десет година касније „Прометеј“ је објавио Мировићеву другу књигу „Кремен пламен“

О својој трећој књизи „Повратак у Логос“ је рекао:

,, Пре свега покушавам да и насловом и стиховима у целини означим пут којим желим да корачам у будућности. „Повратком у Логос“ заправо желим да се вратим изворнијем разумевању ствари, прилика, догађаја и још изворнијем посматрању људи и живота. Књига „Повратак у Логос“ подељена је у циклусе и последњи, који носи назив Светионици, заправо указује на то да на том путу у Логос постоје ватре и јарка светла која су нужна да би тај пут имао смисла. Ја сам их у збирци означио кроз поетске исказе и доживљаје најзначајнијих Срба у Војводини у 19. веку и на почетку 20. Века“ .

Тако су ту и песме „Предвиђања Ђурђа Црнојевића“, „Доситеј из Чакова“, „Последњи Змајев поглед…“, „Сведочанство о Јакову Томићу“, „Кнез Војводине“ (Светозар Милетић) и друге.

Тим последњим песмама у збирци на неки начин затварамо круг јер смо се одвојили од оног изворног, идентитетског али и природног. И током 20. века ушли у много тога отуђеног, неприродног, вештачког и много тога што нас раздваја и што међу нама прави велике ломове. „Повратак у Логос“ може бити и моја аутобиографија, али и аутобиографска назнака за сваког читаоца“