четвртак 28. октобар 2021. године  у 19.00 часова   

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
 

СТОЛЕЋЕ ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА

 СЕЋАЊЕ НА ДОБРИЦУ ЋОСИЋА

 

Гости

проф. др Миливоје Павловић
проф. др Зоран Аврамовић
др Стојан Бербер

 

У оквиру књижевне трибине гости ће говорити о животу и делу Добрице Ћосића и његовом значају за српску књижевност и историју.

Проф. др Миливоје Павловић књижевни је историчар, истраживач културних и медијских токова, и универзитетски наставник.Рођен је у Медвеђи. Гимназију је завршио у Лесковцу, а Филолошки факултет у Београду. Магистрирао и докторирао науку о књижевности.
До 1987. бавио се новинартсвом и издаваштвом. Од 1991. до 1994два пута биран за министра информисања Републике Србије. Од краја 1994. до фебруара 2001. био директор Радио Београда, а потом саветник генералног директора РТС.
Универзитетски је наставник од 1998. Десет година био је декан Факултета за културу и медије, а сада је проректор Мегатренд универзитета.
Објавио петнаест књига, међу којима су и ове: Књига о химни, Култура од до,Културни фронтови и позадина, Свет у сигналима, Кључеви сигналистичке поетике, Авангарда, неоавангарда и сигнализам, Српске земље и дијаспора лицем према Хиландару, Српска знамења, Огледало Добрице Ћосића, Венац од трња за Данила Киша, Писма с двоструким дном…

Проф. др Зоран Аврамовић, редовни професор

Зоран Аврамовић је дипломирао 1976. године на Филозофском факултету у Београду (одељење за социологију) са радом “Идеја друштвеног прогреса у делима Маркса и Енгелса”. Докторску дисертацију.је одбранио 1992.године, под називом Политичка мисао Милоша Црњанског и његово књижевно стваралаштво (компарација две друштвене делатности).

Од 1976. до 1991. године радио је као професор социологије у Првој београдској гимназији, а од 1991. до 1995. као истраживач у Заводу за проучавање културног развитка Србије у Београду. Од 1995. ради као научни сарадник у Институту за педагошка истраживања у Београду. У звање научног сарадника биран је 1995. у звање вишег научног сарадника 1998. а у звање научног саветника 2001. У звање ванредног професора за предмет Културологија Филозофски факултет, Косовска Митровица, биран је 2004. године. У звање редовног професора за област социолошких и филозофских предмета биран 2007. на Факултету за културу и медије, Универзитета Мегатренд. Предмети: Социологија масовних комуникација, Социологија културе И уметности И Култура И нови медији..Уредник је научних часописа: Зборник за педагошка истраживања и Managing Global Transitions.Од фебруара 2013. председник Програмског одбора РТС.