Гoсти:
проф. др Александар Јовановић
проф. др Слободан Владушић
проф. др Петар Пијановић, аутор

Историја је прича о прошлости, а културна историја повест која проучава културу и њене феномене у минулим временима. Но, обе ове научне области, осим прошлости, у свом фокусу могу да имају и рефлексе прошлога у савременом добу. У оба случаја, као оријентиру људском трајању, историја омогућава мислећем човеку да боље сагледа садашњост и ”види” будућност. Ово бележи др Петар Пијановић, професор, при крају изузетне студије, ретке књиге такве врсте у нас, ”Анђели и ратници” (издавач Завод за уџбенике) посвећене старој српској култури.