среда, 16. март  2022. године  у 19.00 часова

ПОЗИВАМО ВАС НА 

ПРЕДАВАЊЕ – РАДИОНИЦУ
КАКО ДА ВАСПИТАВАТЕ БЕЗ КРИТИКОВАЊА

                              Предавач  БИЉАНА ГРБОВИЋУдружење родитеља Матица из Новог Сада

 

16. марта 2022. године у 19 часова у просторијама Српског културног центра “Свети Сава” биће одржано предавање Биљане Грбовић, дипломираног педагога и професора разредне наставе из Новог Сада.

Биљана Грбовић је рођена у 1977. године у Новом Саду. Детињство и младост провела је као рековалесцент низа здраствених проблема чије окончање јој доноси уникатно и непосредно искуство у праћењу и обликовању адолесцентског живота. Своје искуство у школском педагошком раду и  материнство троје тинејџера каналисала је у Удружење родитеља Матица из Новог Сада, чији је оснивач.

Предавање има за сврху трајно изналажење начина и реквизита у педагошком васпитању које води ка срећном, емоционално и социјално интелигентном, високо функционалном детету.

Програм реализујемо у сарадњи са Културним центром Војводине “Милош Црњански”.

 

                                                                                                       Српски културни центар “Свети Сава”